GENEL BAĞIŞ > Gıda Kolisi

Gıda Kolisi

Gıda kolisi ülkemizde ve dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarına destek sağlıyor.

Gıda kolisi içerisinde ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını (un, yağ, şeker, tuz vs.) karşılayabilecekleri birçok ürünü barındırıyor.

Yılın oniki ayı ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırabilirsiniz.

...

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlarda projeler uygulamaya devam etmektedir Yurt içinde aile tespit ekiplerimiz tarafından daha önceden belirlenen aileler dağıtımlarlar yapılırken, yurt dışında ise partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır.

Yedi Başak'ın dağıtım programında ilk sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, engelliler ,toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, kuran kurslar ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

Kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimleri de yapılabilmektedir. Kestirmenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren ve ''ölü kurbanı'' veya  ''kabir kurbanı'' diye isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir.

Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere kurbanını çeşitli hayır kurumlarına veya fakir ve muhtaç kişilere bağışlayabilir.

Kurban bedelinin altında verilecek miktar bir kurban bedeli için yeterli olmayacaktır.

Evet, kurban videosunu kurban organizasyonu tamamlandıktan sonra bölgelerden dönüş yapan görevlilerimiz  beraberinde getirdiği digital(çekim arşivi) medya birimine teslim eder.

Medya birimi gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra bağış formunda belirtilen cep telefonu numarasına Sms olarak gönderir. Sms de belirtilen Linkten kesim videonuzu izleyebilir, cep telefonunuza indirebilir veya arkadaş gruplarınızla paylaşabilirsiniz.

İyilikseverler kurbanlarını Yedi Başak'ın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden diledikleri yerde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi Yedi Başak yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

Kurban bağışları, bayramın 2'nci günü saat 17.59'a kadar yapılabiliyor.

Derneğimiz, bağışladığınız kurban hissesinin tümünü ihtiyaç sahiplerine pay etmektedir. Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.

Bir kurban hissesinin bölgelere göre değişiklik arz etmektedir. Güncel şartlara göre Fiatlar güncellenmektedir. 

Yedi Başak kurban fiyatlarını nasıl belirliyor?

Kurban fiyatları, dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimi bölgelerde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden Yedi Başak , stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. 

Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne ulaştırırlar.

Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Yedi Başak'a başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.

Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamamlanmaktadır. Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Fıkhi hükmü ister vacip ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir; kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. 

Şüphesiz Allah Teala’nın rızasını kazanmak niyetiyle fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman'ın önemli vazifelerinden biridir. Ancak bu iki ibadetten birinin diğerinin alternatifi olarak sunulması dinî açıdan doğru değildir.

Derneğimiz kurban çalışması yaparken yapılanın bir ibadet olduğunu ve Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olmayı hedeflemiştir. Mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunmak ve Bölgelerdeki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilmeye çalışıyor.

Bölgelerdeki gelişmeleri  yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme. Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever insanların bilgisine sunabilmeyi hedefliyoruz.

Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisi Yedi Başak İnsani Yardım Derneği  tarafında  cep telefonlarına gönderilen kısa SMS vasıtasıyla öğrenebilmektedirler.

Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından dernek merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir.

Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler  öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>