Kurumsal

Gayrimenkul Bağışı

Gayrimenkul Bağışı

Neden Gayrimenkul Bağışı?

“Sadaka-i Câriye”, sürekli ecir getiren sadaka anlamına gelir. İnsanların faydalandığı müesseseler kuran, eserler bırakan, ortaya faydalı bir ilim koyan, hayır ve hasenat yapan kişi, kendisi ölse bile, insanlar o şeyden faydalandıkları müddetçe  sevabını almaya devam eder.  Dolayısıyla sadaka-i câriye; yol, köprü, çeşme, mescit, Kuran Kursu, yoksullar için aşevi, hastane ve okul gibi hayır kurumlarını hep da kapsar. İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece, bunları yaptıranlar, yapılmasına vesile olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar, gerek sağlıklarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.

Yardım anlayışının özünde birlik, dayanışma ve fedakârlık vardır. Maldan sevgiye kadar her şeyin bir başkasına verilmesi söz konusudur. Hiçbir iyilikte bulunamayan bir İnsanın, eli ve dili ile başkalarına zarar vermemesi bile iyilik (sadaka) sayılmıştır.

YEDİ BAŞAK Nasıl Gayrimenkul kabul ediyor?

Hiç tükenmeyen devamlı bir iyilik uzun yıllar ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek hizmet verebilir. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne yapacağınız  gayrimenkul bağışı ile değeri ömrünüzü aşacak Allah'ın izniyle dünya döndükçe sürecek bir hayra vesile olabilirsiniz. Bağışladığınız bina, dükkan, daire ve arsalardan elde edilecek gelirler sayesinde yapılan faaliyetlere  ve hayırlara ortak olabilirsiniz. Gayrimenkul bağışınızı, herhangi bir şart koşmadan yapabileceğiniz gibi, belirli bir amaca yönelik şartlı bağış da yapabilirsiniz.

Gayrimenkul  bağışlarınız, yönetim kurulumuzun aldığı  kararlar ile aşağıdaki kriterlere göre  gerçekleşmektedir;

1- Tapusunun bulunması, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı vb. içerisinde bulunmaması.

2- Üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması.

Gayrimenkulümü hangi türlerde bağışlayabilirim?

Bağışlarınızı 4 şekilde yapabilirsiniz ;

1- Şartsız Bağış: Dernek faaliyetleri kapsamında hayırlı hizmetlerde değerlendirilmek üzere bedelsiz yapılan bağış türüdür. Dernek yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gider ve bağışçıdan gayrimenkul hakkını devralır.  Kısaca bağışçıların, üzerinde gayrimenkule ait hiçbir hakkının kalmadığı ve herhangi bir özel şarta bağlanmadan yapılan gayrimenkul bağışıdır.

2- Şartlı Bağış: Bağışçının gayrimenkulünü  özel bir amaç için kullanılmasını istediği gayrimenkul bağışıdır. Bağışçının talebi doğrultusunda dernek faaliyetlerini sürdürdüğü sürece isterse satılmaz ve istediği fonda o şekilde kullanılabilir. Ayrıca taşınmazın tamamı dışında yalnızca belli bir kısmını da bağışlayabilirsiniz.

3- İntifa (Kullanım) Hakkı Şartı ile Bağış: Bağışçının tapuya şerh koyarak kullanma hakkının bağışçıda kalması, mülkiyet hakkını Yedi Başak’a devretmesiyle gerçekleşen bağıştır. Gayrimenkulün mülkiyeti Yedi Başak’a geçer ancak bağışçı, bağışlanan yeri hayatta olduğu sürece kullanabilir, kiraya verebilir, tasarruf edebilir.

4- Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, ölümünden sonra, Derneğimizde kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Böyle bir vasiyetnamenin düzenlenmesi için bağışçının resmi sağlık kurumlarından bir sağlık raporu alması ve noterdeki vasiyetname işlemini de raporu aldığı aynı gün yapması gerekmektedir. Noter işlemi sırasında, nüfus kâğıdı, gayrimenkulün tapusu, 2 adet resim ve iki kişinin de şahit olarak bulunması istenir. Bağışı yapan kişi, vasiyetnamenin bir suretini bilgi için derneğimize verebilir.

Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar. Vefat gerçekleştiğinde, görülecek olan davada, kişinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğundan nüfus kayıt sureti isteneceğinden, ortada bir vasiyet bulunduğu ilgili mahkemece anlaşılır ve derneğimiz  bu aşamada devreye girmiş olur. Mahkemenin kararı kesinleştiğinde, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü dernek adına tescil işlemi tamamlanır.

Bilgi ve bağış için Dernek merkezimizi arayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Tür Bağışları Nasıl Değerlendiriyorsunuz ?
Bağışı Kabul Edilen Gayrimenkullerin Nitelikleri Nasıl Olmalıdır ?
Şartsız Bağış Nedir?
Şartlı Bağış Nedir ?
İntifa Haklı (kuru mülkiyet) Bağışı Nedir ?
Yedi Başak Derneğine Vasiyetname İle Gayrimenkul Bağışı Yapılabilir mi ?
Türkiye'nin her yerinden YediBaşak İnsani Yardım Derneğine Gayrimenkul Bağışı Yapabilir mi ?
YediBaşak İnsani Yardım Derneği Hisseli Gayrimenkul Bağışını Kabul Ediyor mu ?

Yardım Kuruluşu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği vergiden muaf değildir. Dernek Kütük Numarası: 27-020-004 – Gazikent Vergi Dairesi – Vergi Numarası 946 024 6979

5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.