Projelerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma

Neden Sürdürülebilir Kalkınma Projesi?

Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını insan ve doğa arasında denge kurarak karşılanmasını öneren; sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları olan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.Kalkınma, yoksulluğu ve mahrumluğu ortadan kaldırmak, toplumların refah düzeyini yükseltmek için stratejilere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Yoksulluk, genel olarak tüm ülkelerde bulunan önemli bir sorun olmakla birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 20’si günlük 1 Dolar’ın, % 50’si ise 2 Dolar’ın altında gelirle yaşamlarını sürdürmekte olduğu belirtilmektedir. Bu verilere göre yoksullukla mücadele konusunda acil olarak kalıcı ve kalkınmaya yönelik projelerin uygulamaya geçilmesi gerekir. Yoksul ülkelerin dinamiklerini de dikkate alarak küçük sermayeler ile kalkınmaya yönelik projeleri uygulamaya koymak en verimli çalışma olarak görülmektedir.

YEDİ BAŞAK Ne Yapıyor?

Yedi Başak,olarak ihtiyaç içinde bulunan coğrafyalarda, yoksulluk ile mücadele, istihdam üretme, hayata değer katma gibi amaçlar doğrultusunda nitelikli ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Projesi   kapsamında ;

  • Tarım Projeleri
  • Hayvancılık Projeleri
  • Mesleki Eğitim Projeleri

gibi projeler ile faaliyet yapılan  bölgelerde sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamayı planlıyor. Yoksul ülkelerde yapılacak toprak ve iklim analizleriyle en uygun tarım ürünleri ve hayvan çeşitleri tespit edilerek, desteklemek, yoksulluğu önleyecek en önemli etken tezini savunuyoruz.

Tarım ve Hayvancılık Projeleri

Dünya ülkelerinin gelir sıralamasına bakıldığında  tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkelerde bu oran daha fazla olduğu görülmektedir. Çünkü bu ülkeler, modern tarım teknikleriyle ve modern hayvancılık uygulamalarıyla mevcut imkanlardan azami ölçülerde verim almaktadır.

Afrika ülkelerinin ekseriyeti hala geleneksel tarım ve hayvancılık ile geçimlerini idame ettirmektedirler. Fakat geri kalmışlıktan dolayı modern tarım ve hayvancılk metodları olmadığından yeterince verim alınamadığı gözlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı  insanların yaşam standartları istenilen seviyeye çıkmamaktadır. Bu alanlara yapılan küçük yardımlar büyük değişikliklere yol açmaktadır.

Yedi Başak olarak, kısıtlı imkanlarla tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştirmekteyiz.

Bu kapsamında;

  • Tohum Destekleri,
  • Sulama Sistemleri,
  • Tarımda Güneş Enerjili Sulama Sistemleri,
  • Bahçecilik Faaliyetleri
  • Meyve Fidanları
  • Damızlık Süt Keçi,Dağıtım

projeleriyle mazlumların kalkınmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Meslek Edindirme Projeleri

Yedi Başak olarak, Meslek Edindirme Projeleri ile fakir ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Dünyanın farklı coğrafyalarında iyileştirme konusunda meslek  kurslar açarak, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktayız. Kurstan mezun olanlar ya kendilerine bir kurumda iş buluyor ya da bulundukları bölgelerde kendileri iş yaparak evlerinin geçimine destek oluyorlar.  Bu kapsamda  Dikiş Nakış Kursları ,seyyar satıcı arabalar vb.projeler ile  kendi geçimlerini idame etmelerine imkan sağlıyoruz.

Yoksul ülkelerin dinamiklerini de dikkate alarak küçük sermayeler ile kalkınmaya yönelik projeleri uygulamaya koymak en verimli çalışmadır.

Meslek kursları düzenleyerek, kursu bitiren yoksulları küçük sermeyeler ile iş yeri sahibi yapıyoruz. Bir ihtiyaç sahibine kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak düşüncesiyle bu tür kalkınma projelerini arttırarak devam ettireceğiz.

Sen Nasıl Destek Olabilirsin?

Sürdürülebilir Kalkınma Projelerimize Kurumsal Hesap Numaralarımız, PTT Posta Çeki Hesabı ve Web Sitemizden Online Bağış Seçeneklerini kullanarak bağışta bulunabilir mazlumların refah seviyesine ulaşmasına  vesile olabilirsiniz.

Her türlü soru ve önerileriniz için Yedi Başak Kurumsal İletişim Hattından  (0553 886 7777)  destek alabilirsiniz.

Havale ve Eft yoluyla kurban bağışı yapan bağışçılarımız Açıklama Kısmına

Örn: “Bağışçı Adı Soyadı”-“Proje Adı (Tarım-Süt Keçisi-Mesleki Eğitim )”-“Mobil Telefon No” şeklinde belirtmeniz durumunda bağışınız en doğru şekilde yerine ulaşacaktır.

Kronolojik Faaliyet Takvimi

Yardım Kuruluşu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği vergiden muaf değildir. Dernek Kütük Numarası: 27-020-004 – Gazikent Vergi Dairesi – Vergi Numarası 946 024 6979

5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.